Yesh!

Rodzaje badań terenowych

makroskopowe, badania, laboratorium, wykopy badawcze, otwory badawcze, wiercenia, sondy, obciążenie, płyta sztywna, VSS, świder talerzowy, badania terenowe, presjometr Menarda, dylatometr, ekologiczne, wodoprzepuszczalność, przyrządy kieszonkowe, specjalne, geofizyczne

makroskopowe, badania, laboratorium, wykopy badawcze, otwory badawcze, wiercenia, sondy, obciążenie, płyta sztywna, VSS, świder talerzowy, badania terenowe, presjometr Menarda, dylatometr, ekologiczne, wodoprzepuszczalność, przyrządy kieszonkowe, specjalne, geofizyczne