Yesh!

Wykopy badawcze

Wykopy badawcze, przebieg warstw, próbne obciążenie, wykop, NNS, próbka, nienaruszona struktura, penetrometr, ścinarka obrotowa, odkrywka fundamentowa, sprzęt, szybik, deskowanie, łopata, poziom posadowienia

Wykopy badawcze, przebieg warstw, próbne obciążenie, wykop, NNS, próbka, nienaruszona struktura, penetrometr, ścinarka obrotowa, odkrywka fundamentowa, sprzęt, szybik, deskowanie, łopata, poziom posadowienia