Yesh!

Sonda statyczna

CPT, CPTU, sonda statyczna, sonda wciskana, opór, ID, stopień zagęszczenia, IL, stopień plastyczności, wytrzymałość na ścinanie, moduł odkształcenia

CPT, CPTU, sonda statyczna, sonda wciskana, opór, ID, stopień zagęszczenia, IL, stopień plastyczności, wytrzymałość na ścinanie, moduł odkształcenia