Yesh!

Penetrometr

penetrometr tłoczkowy, PP, IL, stopień plastyczności, Cu, spójność, opór gruntu, grunt miękki, grunt twardy, aparat kieszonkowy

penetrometr tłoczkowy, PP, IL, stopień plastyczności, Cu, spójność, opór gruntu, grunt miękki, grunt twardy, aparat kieszonkowy