Yesh!

Ścinarka obrotowa

ścinarka obrotowa, wytrzymałość na ścinanie, IL, stopień plastyczności, TV, SO, aparat kieszonkowy

ścinarka obrotowa, wytrzymałość na ścinanie, IL, stopień plastyczności, TV, SO, aparat kieszonkowy