Yesh!

Badania elektrooporowe

badania geofizyczne, badania elektrooporowe, miernik geoelektryczny, elektrody, sondowanie, układ warstw, rodzaj gruntu

badania geofizyczne, badania elektrooporowe, miernik geoelektryczny, elektrody, sondowanie, układ warstw, rodzaj gruntu