Yesh!

Badania sejsmiczne

badania sejsmiczne, badania akustyczne, geofon, hodograf, metoda refrakcyjna, budowa podłoża, rodzaj gruntu, gęstość gruntu, moduł ściśliwości, współczynnik Poissona

badania sejsmiczne, badania akustyczne, geofon, hodograf, metoda refrakcyjna, budowa podłoża, rodzaj gruntu, gęstość gruntu, moduł ściśliwości, współczynnik Poissona