Yesh!

Rodzaje próbek

NU, NW, NNS, uziarnienie naturalne, wilgotność naturalna, nienaruszona struktura, próbka, ziarnienie, struktura

NU, NW, NNS, uziarnienie naturalne, wilgotność naturalna, nienaruszona struktura, próbka, ziarnienie, struktura