Yesh!

Pięć cech

Grunt, nazwa rodzajowa, stan gruntu, wilgotność naturalna, barwa, zawartość CaCO3, badania makroskopowe

Grunt, nazwa rodzajowa, stan gruntu, wilgotność naturalna, barwa, zawartość CaCO3, badania makroskopowe