Yesh!

Badanie sitkami

sitka, krzywa przesiewu, krzywa uziarnienia, zawartość frakcji, procentowa zawartość, rodzaj gruntu, charakterystyka gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik krzywizny

sitka, krzywa przesiewu, krzywa uziarnienia, zawartość frakcji, procentowa zawartość, rodzaj gruntu, charakterystyka gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik krzywizny