Yesh!

Prawo Stokesa

prawo stokesa, prędkość opadania cząstek, lepkość wody, średnica zastępcza, analiza pipetowa, analiza mikroagregatowa, analiza laserowa, analiza areometryczna

prawo stokesa, prędkość opadania cząstek, lepkość wody, średnica zastępcza, analiza pipetowa, analiza mikroagregatowa, analiza laserowa, analiza areometryczna