Yesh!

Metody sedymentacyjne

analiza areometryczna, areometr, analiza pipetowa, wzór Stokesa, krzywa uziarnienia, nurnik

analiza areometryczna, areometr, analiza pipetowa, wzór Stokesa, krzywa uziarnienia, nurnik