Yesh!

Spoko wskaźnik

wskaźnik zagęszczenia, aparat Proctora, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu

wskaźnik zagęszczenia, aparat Proctora, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu