Yesh!

Piguła

wskaźnik zagęszczenia, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu, Proctor, zagęszczenie gruntów niespoistych, cylinder, młot, instrukcja, nadstawka, warstwy, przebieg badania, wykres, aparat Proctora

wskaźnik zagęszczenia, gęstość objętościowa szkieletu, wilgotność optymalna, nasyp, zagęszczanie nasypu, Proctor, zagęszczenie gruntów niespoistych, cylinder, młot, instrukcja, nadstawka, warstwy, przebieg badania, wykres, aparat Proctora