Yesh!

Trzy wilgotnosci

konsystencja, aktywność gruntu, stopień konsystencji, stopień plastyczności, stan gruntu, wilgotność krytyczna, spoistość, wskaźnik plastyczności, Skempton, granica plastyczności, granica płynności, Casagrande

konsystencja, aktywność gruntu, stopień konsystencji, stopień plastyczności, stan gruntu, wilgotność krytyczna, spoistość, wskaźnik plastyczności, Skempton, granica plastyczności, granica płynności, Casagrande