Yesh!

Trzy wilgotnosci

aparat Casagrande’go, Casagrande, granice konsystencji, bruzda, stan gruntów spoistych, wilgotność, granica plastyczności, granica płynności

aparat Casagrande’go, Casagrande, granice konsystencji, bruzda, stan gruntów spoistych, wilgotność, granica plastyczności, granica płynności