Yesh!

Granica płynności

granica płynności, penetrometr stożkowy, aparat Wasiliewa, aparat Casagrande’go

granica płynności, penetrometr stożkowy, aparat Wasiliewa, aparat Casagrande’go