Yesh!

Streszczenie

wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, granice konsystencji, granice Atterberga

wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, granice konsystencji, granice Atterberga