Yesh!

Wprowadzenie

wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, wilgotność pęcznienia, wilgotność skurczalności, stan zwarty, stan półzwarty, stan płynny, objętość, skurcz, pęcznienie, wilgotność

wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności, wilgotność pęcznienia, wilgotność skurczalności, stan zwarty, stan półzwarty, stan płynny, objętość, skurcz, pęcznienie, wilgotność