Yesh!

Huśtawka

wilgotność, skurcz, pęcznienie, parametry geotechniczne, stopień plastyczności, objętość, wskaźnik plastyczności, granica płynności, wilgotność pęcznienia, granica plastyczności, wilgotność skurczalności, gęstość, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej

wilgotność, skurcz, pęcznienie, parametry geotechniczne, stopień plastyczności, objętość, wskaźnik plastyczności, granica płynności, wilgotność pęcznienia, granica plastyczności, wilgotność skurczalności, gęstość, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej