Yesh!

Badanie skurczu

skurcz, skurczalność, granica skurczalności, wilgotność skurczalności, pierścień tnący, grunty spoiste, zmniejszenie objętości skurcz pionowy, skurcz objętościowy, grunty ekspansywne

skurcz, skurczalność, granica skurczalności, wilgotność skurczalności, pierścień tnący, grunty spoiste, zmniejszenie objętości skurcz pionowy, skurcz objętościowy, grunty ekspansywne