Yesh!

Moduł jest duży?

grunty słabe, grunty dobre, mały moduł, duży moduł, ściśliwość, osiadania małe, osiadania duże

grunty słabe, grunty dobre, mały moduł, duży moduł, ściśliwość, osiadania małe, osiadania duże