Yesh!

Definicje

wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna

wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna