Yesh!

Wzór Coulomba

Coulomb, wzór Coulomba, wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna

Coulomb, wzór Coulomba, wytrzymałość na ścinanie, naprężenia normalne, płaszczyzna ścinania, spójność, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, spójność pozorna