Yesh!

Idea badania

aparat skrzynkowy, badanie ścinania, płaszczyzna ścinania, aparat bezpośredniego ścinania

aparat skrzynkowy, badanie ścinania, płaszczyzna ścinania, aparat bezpośredniego ścinania