Yesh!

Wykresy

metoda B, wytrzymałość na ścinanie, wykresy, stopień plastyczności, stopień zagęszczenia, spójność, kohezja

metoda B, wytrzymałość na ścinanie, wykresy, stopień plastyczności, stopień zagęszczenia, spójność, kohezja