Yesh!

Różne warianty

naprężenia pierwotne, naprężenia w podłożu, parametr obliczeniowy, parametr charakterystyczny, ciśnienie spływowe, zwierciadło wody gruntowej, współczynnik materiałowy

naprężenia pierwotne, naprężenia w podłożu, parametr obliczeniowy, parametr charakterystyczny, ciśnienie spływowe, zwierciadło wody gruntowej, współczynnik materiałowy