Yesh!

Granice konsystencji<br>(Atterberga)

badania geofizyczne, badania elektrooporowe, badania izotopowe, badania sejsmiczne