Yesh!

Kapilarność<br>bierna i czynna

badania geofizyczne, badania elektrooporowe, badania izotopowe, badania sejsmiczne